Биз тууралуу /
Башкаруу органдары

Жалпы жыйналыш

Эл аралык ишкерлер кеӊешин (Ассоциация) мүчөлөрүнүн Жалпы жыйналышы бул Ассоциациясынын жогорку башкаруу органы. Ассоциация баары мүчөлөрүнөн курулат (түзүлөт). Түзүлгөн кызыкчылыктары боюнча, Ассоциациянын максаттарын камсыздоо, анын негизги иш-милдети (функциясы ) деп эсептеленет. Аны менен бирге Ассоциянын ишкердигинин жылдыкэсеп-кысабынбекитет, Ассоциациянын башкармалыгынын мүчөлөрүн шайлайт, Ассоциацияны жоюу же кайра уюштуруу чечимин кабыл алат, Ассоциянын уставына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизет, Эл аралык ишкерлер кеӊешин ишмердигинин маанилүлүктүү багыттарды Жалпы жыйналыш аныктайт.

Шилтеме боюнча Ассоциациянын толук мүчөлөрүнүн тизмеси менен таанышып чыксаӊыз болот.

Ассоциациянын башкармалыгы

Уставында көрсөтүлгөн, ишмердигинин максатына жетишүү үчүн Ассоцияцияга коюлган маселелерди аткаруу, Ассоциациянын башкармалыгын көзөмөлдөө жүргүзгөн, Ассоциациянын ишмердигинин жалпы жетекчилигин жүзөгө ашыруучу Эл аралык ишкерлер кеӊешин башкармалыгы Ассоциациянын Башкармалыгы коллегиялык органы болуп саналат. Жылдык мүчөлүк төгүмдөрдүн өлчөмүн аныктоо, Директордун аткаруучусун дайындоосун жана бошотуусун, Ассоциациянын мүчөөлөрүн кабыл алуу жана курамынан алып салуусун, Жалпы жыйналыш менен кабыл алынган чечимдердин аткаруулусун көзөмөлдөөсүн жүзөгө ашыруучу маселелердин чечимдерин Башкармалыктын ыйгарым укуктарына кирет.

ЭИК Башкармалыгынын составы

Анара Отогонова

"Кумтор Голд Компани" ЖАКтын Корпоративдик байланыштар директору,ЭИК башкармалыгынын төрагасы

Кубан Ашыркулов

"Кыргызстан" Камсыздандыруу компаниясынын башкы директору,ЭИК башкармалык төрагасынын орун басары

Улан Качкынбеков

«Хайлэнд Эксплорэйшн» ЖЧКсынын башкы директору,ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Шевки Сарылар

"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАКынын башкы менеджери,ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Бектур Алиев

«Кыргыз Инвестициялык-Кредиттик Банкы» ЖАКтын башкармалыгынын мүчөсү, ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Брэдли Бреннеман

"Сиерра Групп" (Мегаком) ЖЧКдун директору, ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

[staff-image[/staff-image]

Омокоева Айгерим

"Аджи-Сервис" ЖЧКсынын башкы директору,ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Максатбек Ишенбаев

ОАО Банк "Бай Тушум" башкы директору, ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Ильяс Тулекеев

"КАЗ Минералз Бозымчак" ЖЧКсынын башкы директору, ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Туфан Кобанбай

ЗАО СП "ИталКир" (Хаятт Ридженси Бишкек) башкы менеджери,ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Давид Вестенфельдер

КРдагы Германиянын Элчилиги

Нил Маккейн

Кыргызстандагы ЕӨРБнын Өкүлчүлүгүн Улуу директору

Текшерүү комиссиясы

Эл аралык ишкерлер кеӊешинин ишмердигинин финансылык-чарбачылык көзөмөлдө функциясын текшерүү комиссиясы жүзөгө ашырат. Анын мүчөлөрү эки жыл мөөнөткө Ассоциация мүчөлөрүнүн тизмесинен Жалпы жыйналыш менен шайланат. Ассоциация бир жыл ишмердигинин жыйынтыгы боюнча, аны менен бирге кайсы убакытта болбосун Башкармалыгынын чечими менен текшерүү комиссиясы менен жүзөгө ашырылган Ассоциациясынын ишмердигиндеги финансылык-чарбачылык текшерүүнү жүзөгө ашырат.

Текшерүү комиссиясынын курамы

Канат Сейдалиев

"Юридическая фирма "ГРАТА" ЖЧКсынын директору, Текшерүү комиссиясынын төрагасы

Хегай Валерия

«Джубили Кыргызстан Иншуренс Компани» ЖАКынын башкармалыгынын төрагасы, Текшерүү комиссиясынын мүчөсү

Цой Елизавета

"Эрнст энд Янг Аудит" ЖЧКсынын башкы директорунун орун басары, Текшерүү комиссиясынын мүчөсү

Аткаруучу орган

Директордун аткаруучусу, Эл аралык ишкерлер кеӊешинин башкармалыгынын аткаруучу органы болуп эсептеленет. Сотто, мамлекеттик органдарында жана башка мекемелерде Ассоциацияны өкүлдөйт, учурдагы уюштуруу жана финансылык ишмердигин башкарат, Эл аралык ишкерлер кеӊешинин ишмердиктин жылдык эсеп-кысабын Ассоциациянын мүчөлөрүнүн Жалпы жыйналыш менен бекитүүнү жана Башкармалыкка кароого көрсөтөт, Жалпы жыйналышка жана Башкармалыгына отурум күнүнө чакыруу кагазында кароого суроолорду көтөрөт, Башкармалыгынын жана Ассоциациясынын мүчөлөрүнүн Жалпы жыйналыштын чечимдерин аткаруусун Директордун аткаруучусу камсыздайт.

Сыдыков Аскар Куттубекович

Аткаруучу директор

Иманалиев Дастан Шаршенбекович

Аткаруучу директордун орун басары

Савина Лидия Яковлевна

"Бугунку инвестициялар" журналынын башкы редактору

ММК менен байланыштар боюнча менеджери

Токтомамбетов Санжар Айбекович

Укук коргоо бөлүмүнүн башчысы

Давлетбаев Жанабиль Тургунбекович

Укук коргоо эксперти

Досматов Данияр Каарович

Корпоративдик байланыштар менеджери

Абдувалиева Айгуль Меймановна

Каржы менеджери

Талантбекова Жибек Талантбековна

Административдик ассистенти