Биз тууралуу /
Башкаруу органдары

Жалпы жыйналыш

Эл аралык ишкерлер кеӊешин (Ассоциация) мүчөлөрүнүн Жалпы жыйналышы бул Ассоциациясынын жогорку башкаруу органы. Ассоциация баары мүчөлөрүнөн курулат (түзүлөт). Түзүлгөн кызыкчылыктары боюнча, Ассоциациянын максаттарын камсыздоо, анын негизги иш-милдети (функциясы ) деп эсептеленет. Аны менен бирге Ассоциянын ишкердигинин жылдыкэсеп-кысабынбекитет, Ассоциациянын башкармалыгынын мүчөлөрүн шайлайт, Ассоциацияны жоюу же кайра уюштуруу чечимин кабыл алат, Ассоциянын уставына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизет, Эл аралык ишкерлер кеӊешин ишмердигинин маанилүлүктүү багыттарды Жалпы жыйналыш аныктайт.

Шилтеме боюнча Ассоциациянын толук мүчөлөрүнүн тизмеси менен таанышып чыксаӊыз болот.

Ассоциациянын башкармалыгы

Уставында көрсөтүлгөн, ишмердигинин максатына жетишүү үчүн Ассоцияцияга коюлган маселелерди аткаруу, Ассоциациянын башкармалыгын көзөмөлдөө жүргүзгөн, Ассоциациянын ишмердигинин жалпы жетекчилигин жүзөгө ашыруучу Эл аралык ишкерлер кеӊешин башкармалыгы Ассоциациянын Башкармалыгы коллегиялык органы болуп саналат. Жылдык мүчөлүк төгүмдөрдүн өлчөмүн аныктоо, Директордун аткаруучусун дайындоосун жана бошотуусун, Ассоциациянын мүчөөлөрүн кабыл алуу жана курамынан алып салуусун, Жалпы жыйналыш менен кабыл алынган чечимдердин аткаруулусун көзөмөлдөөсүн жүзөгө ашыруучу маселелердин чечимдерин Башкармалыктын ыйгарым укуктарына кирет.

ЭИК Башкармалыгынын составы

Кубан Ашыркулов

"Кыргызстан" Камсыздандыруу компаниясы ЖАКдун башкы директору, ЭИК башкармалыгынын төрагасынын милдетин аткаруучу

Улан Качкынбеков

«Хайлэнд Эксплорэйшн» ЖЧКдун башкы директору,ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Шевки Сарылар

"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАКдун башкы менеджери,ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Бектур Алиев

«Кыргыз Инвестициялык-Кредиттик Банкы» ЖАКдун башкармалыгынын төрагасы, ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Брэдли Бреннеман

"Сиерра Групп" ЖЧКдун директору, ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Айгерим Омокоева

"Аджи-Сервис" ЖЧКдун башкы директору,ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Максатбек Ишенбаев

«Бай-Түшүм» Банкы ЖАКдун башкармалыгынын төрагасы, ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Ильяс Тулекеев

"КАЗ Минералз Бозымчак" ЖЧКдун башкы директору, ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

Туфан Кобанбай

"ИталКир"(Хаятт Ридженси Бишкек) БИ ЖАКдун башкы менеджери, ЭИК башкармалыгынын мүчөсү

[staff-image[/staff-image]

"Кумтор Голд Компани" ЖАКдун өкүлү

Давид Вестенфельдер

КРдагы Германиянын Элчиси

Нил Маккейн

Кыргызстандагы ЕРӨБнын Өкүлчүлүгүн региондук директору

Текшерүү комиссиясы

Эл аралык ишкерлер кеӊешинин ишмердигинин финансылык-чарбачылык көзөмөлдө функциясын текшерүү комиссиясы жүзөгө ашырат. Анын мүчөлөрү эки жыл мөөнөткө Ассоциация мүчөлөрүнүн тизмесинен Жалпы жыйналыш менен шайланат. Ассоциация бир жыл ишмердигинин жыйынтыгы боюнча, аны менен бирге кайсы убакытта болбосун Башкармалыгынын чечими менен текшерүү комиссиясы менен жүзөгө ашырылган Ассоциациясынын ишмердигиндеги финансылык-чарбачылык текшерүүнү жүзөгө ашырат.

Текшерүү комиссиясынын курамы

Канат Сейдалиев

"Юридическая фирма "ГРАТА" ЖЧКдун директору, Текшерүү комиссиясынын төрагасы

Хегай Валерия

«Джубили Кыргызстан Иншуренс Компани» ЖАКдун башкармалыгынын төрагасы, Текшерүү комиссиясынын мүчөсү

Цой Елизавета

"Эрнст энд Янг Аудит" ЖЧКдун башкы директорунун орун басары, Текшерүү комиссиясынын мүчөсү

Аткаруучу орган

Директордун аткаруучусу, Эл аралык ишкерлер кеӊешинин башкармалыгынын аткаруучу органы болуп эсептеленет. Сотто, мамлекеттик органдарында жана башка мекемелерде Ассоциацияны өкүлдөйт, учурдагы уюштуруу жана финансылык ишмердигин башкарат, Эл аралык ишкерлер кеӊешинин ишмердиктин жылдык эсеп-кысабын Ассоциациянын мүчөлөрүнүн Жалпы жыйналыш менен бекитүүнү жана Башкармалыкка кароого көрсөтөт, Жалпы жыйналышка жана Башкармалыгына отурум күнүнө чакыруу кагазында кароого суроолорду көтөрөт, Башкармалыгынын жана Ассоциациясынын мүчөлөрүнүн Жалпы жыйналыштын чечимдерин аткаруусун Директордун аткаруучусу камсыздайт.

Сыдыков Аскар Куттубекович

Аткаруучу директор

Иманалиев Дастан Шаршенбекович

Аткаруучу директордун орун басары

Савина Лидия Яковлевна

"Бугунку инвестициялар" журналынын башкы редактору

ММК менен байланыштар боюнча менеджери

Токтомамбетов Санжар Айбекович

Укук коргоо бөлүмүнүн башчысы

Давлетбаев Жанабиль Тургунбекович

Укук коргоо эксперти

Досматов Данияр Каарович

Корпоративдик байланыштар менеджери

Абдувалиева Айгуль Меймановна

Каржы менеджери

Арзыматова Жамиля Тологоновна

Административдик ассистенти