Биз тууралуу /
Комитеттер

ЭИКтин комитеттеринин максаты

Мүчөлөрдүн өкүлдөрүнөн турган ЭИКтин комитеттери Кыргыз Республикасынын ишкер коомдоштуктарына тийиштүү болгон бир катар маселелер боюнча ЭИКтин саясатын иштеп чыгышат жана күрсөтүшөт. Алар бизнестин алдында турган милдеттерди аныкташат жана баарыдан маанилүүсү, ЭИКтин саясатынын позициясын иштеп чыгуу менен аларды комментарийлерди берүү жана талкуулоо аркылуу активдүү чечишет.

ЭИКтин комитеттери Комитеттин төрагасынын аныктоосу менен жолугушууларды такай өткөрүп турушат, бирок олуттуу маселелерди аныктоо жана алардын ЭИК Башкармалыгы тарабынан жактырылышы үчүн сунуштарды даярдоо үчүн ар эки айдан кем эмес мөөнөттө бир жолудан өткөрүлөт. Комитеттер кызматташуу жана маалымат алмашуу үчүн форумдарды өткөрүшөт.

ЭИКтин комитеттери:

Минералдык ресурстар боюнча комитет

Тоо кен тармагынын салык салуусун мыктылоого, мунай-газ тармагын өнүктүрүүгө, жер казынасын чалгындоого жана иштетүүгө, издөөгө уруксаттаманы берүүдө айкындуулукту камсыздоо үчүн, 2005-жылы жер казынасын мыйзамдарын либерализациялоо максаттында Эл аралык ишкерлер кеӊешинин мүчөлөрү менен Минералдык ресурстар боюнча комитети түзүлгөн.

Жер казынасынын жаны мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн, тоо кен тармагында атайындырылышкан, алдыӊкы юридикалык жана консалтингалык компаниялары менен, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенствосу менен комитет көп жыл аралыгында эмгектеш болуп келген. Кыргыз Республикасындагы жер казынасынын тармагын мыктолоо боюнча ЕККУ долбоорунун чектеринде, мыйзам долбоордун үстүнөн иштөө үчүн жергиликтүү жана чет өлкөлүк эксперттерди ишке тартышкан. Лицензиондук коюм жана жер казынасынын мыйзамын либерализациялоосу сүрөөдө (лобирлөөдө) чоӊ маанилүү фактору болуп чыкты, бул тармактын ишмердигинде мамлекеттик органдары жана комитет менен түзүлгөнүн, белги кылуу зарыл.

Салык, бажы жана Социалдык фонд боюнча комитет

Социалдык бөлүштүрүү жана салык салуу көйгөйлөрү КР салык рефомаларынын негизги маселелерин комитет аткарат. КР Өкмөтү Жогорку Кенешке көрсөткөн Салык кодексинин мыйзам долбоору тууралу, өз ишкердигинде Эл аралык ишкерлер кеӊеши көз карашын билдирди. Жарым-автономиялык кирешени жыйноо боюнча агенствонун концепциясы кабыл алынган. «Кирешелерди жыйноо боюнча көз карандысыз орган» мыйзам долбоору иштеп чыгарылган.

Салык системасынын реформалоосу боюнча Эл аралык ишкерлер кеӊешинин кызматына комитет коррективтерди киргизген. Салык кодексинин долбоорун талкуулоодо Эл аралык ишкерлер кеӊеши келечекте колдоно турган республикадагы салык системасынын реформалоо концепциясын талкуулап жана кабыл алынган. 2006 жылдагы Өкмөткө комитеттен берилген сунуштамалар концепциянын негизи болуп жаткан.

Компания – мүчөлөрү:

ЖАК «Якобс-Аудит», ЖЧК «Бейкер Тилли Бишкек», ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы», ЖАК «Альфа Телеком», ЖЧК «Лоренц Юридикалык фирмасы», ЖЧК «Каликова энд Ассошиейтс Юридикалык фирмасы», ЖЧК «Грата Юридикалык фирмасы», ЖАК МФК «Бай Тушум жана Партнерлору», ЖЧК «KPMG-Бишкек», ЖАК «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», ЖАК «Кумтор Оперейтинг Компани», КР Жеткирүүчү Ассоциациясы.

Туруктуу өнүктүрүү жана кропоративдик социалдык жоопкерчилик боюнча комитет

Мамлекетти өнүктүрүү үчүн Кыргызстандын бизнес-компаниялардын маанисин күчөөтүү, аны менен бирге, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү, социалдык бизнес маселелерди жөнгө салуу максатында стейкхолдердердин топторун жана чоӊ сегментер коомдорунун ишкердик коомдоштук кызматташтыкты жана тең укуктук диалогту (маекти) орноштуруу үчүн 2011 жылдын апрель айында комитет түзүлгөн.

Миссиясы: Кыргызстандагы социалдык жоопкерчиликтик бизнес-компаниялардын кызыкчыларын сактоо, коомчулуктун алдында бизнестин репутациясын жогортуу, дагы бизнес-коомчулуктун консолидациялоолук позициясын көтөрүлүүсүн жана алдыӊкы тажрыйбасын алмашуу менен коомдун туруктуу өнүгүүсү.

Комитеттин негизги максаты: мамлекетибиздин туруктуу өнүгүсүү, активдүү катышуучусундай коммерциялык сектордун репутациясын бекемдөө жана жогорулатуу.

Комитеттин маселелери: социалдык өнөктөштүн жана туруктуу өгүгүүнүн таасирдүү моделин түзүп чыгуу; массалык маалымат каражатынын жана жарандык коомун, мамлекет бийлигинин өкүлдөрүн ичинен, кызыккан жактарды диалогко (маекке) катыштыруу; чет жердик жана Кыргызстандык мыкты практиктерди популяризациялоо жана таратуу; корпоративдик социалдык жоопкерчиликтин жана туруктуу өркүндөөсүн тармагында, бизнес-коомчулуктун консолидациялоолук позициясын илгерилөө жана түзүү; жарандык коомдун өнүгүүсүн бизнестин маанилүүлүгүн жана ролун аныктоо.

Интеллектуалдык менчик боюнча комитет

Эл аралык ишкерлер кеӊешинин мүчөлөрүнүн демилгеси боюнча, 2013 жылдын март айында Интеллектуалдык менчик боюнча комитет түзүлгөн.

Адам ресурстарын башкаруу (АРБ) боюнча комитет

Эл аралык ишкерлер кеӊешинин мүчөлөрүнүн демилгеси боюнча, 2012 жылдын январь айында Адам ресурстарын башкаруу комитети түзүлгөн.

ЭИКтин комитеттеринин кантип мүчөсү болуу керек:

ЭИКтин каалаган мүчөсү каалаган Комитетке кире алат, ал үчүн ал комитеттин катчысына электрондук кат жөнөтүп коюшу керек.

ЭИКтин комитетинин типтүү регламентин тиркемеден көчүрүп алууга болот.