Сереп /
Изилдөөлөр

1 февраль 2018
Кыргыз Республикасынын тоо кен өнөр жайындагы чыр-чатактарды жөнгө салуу боюнча колдонмо
Бул Колдонмо Кыргызстандагы тоо кен өнөр жайына байланыштуу чыгышы ыктымал чыр-чатактарды жөнгө салуу жагынан компанияларга, инвесторлорго жана жергиликтүү бийлик органдарына, ошондой эле эл аралык агенттиктерге көмөктөшүү үчүн жазылды.