Биз тууралуу /
Суроо-жооп

Эл аралык ишкерлер кеңеши деген эмне?

Эл аралык ишкерлер кеңеши (ЭИК) - 2000-жылдын декабрь айында түзүлгөн бизнес-бирикме. Азырку учурда ЭИК чон жана орто бизнес копанияларды бириктирет.

ЭИК мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү жана чет өлкөлүк уюмдар менен зарыл мыйзамдарды жана натыйжалуу иштөө ыкмаларын жана кызматташтыкты өнүктүрүп, Кыргызстанда ишке ашчу бизнес климатты түзүүгө көмөк көрсөтөт.

Бүгүн биз ар түрдүү иш-чаралар менен ишкердик байланыштарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берип, анын ичинде, анын мүчөлөрүнүн комплекстүү тейлөө кызматтары менен камсыз кылып, өлкөдөгү ири - бирикмелердин бири болобуз деп сыймык менен айта алабыз.

Эл аралык ишкерлер кеңеши кандай ишти аткарат?

ЭИК жалпы пайыздыкты жылдыруу үчүн өзүнүн мүчөлөрүнө тиешелүү маалымат жана акыл-насааты менен камсыз кылат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары менен бирге иштеп, актыларды жана натыйжалуу ишкердик ыкмаларды алдыга жылдыруу менен ишке ашчу бизнес климатты Кыргызстанда түзөт, ошондой эле ар кандай жергиликтүү жана чет өлкөлүк уюмдар менен иштейт.

Бизнести коргоо

Жигердүү ченем кабыл алып жана коомдук иш-чараларга катышып, ЭИК ишканалардын мыйзамдуу пайыздыктарын коргойт, жана өлкөдө жагымдуу салым климатты түзүүгө көмөк көрсөтөт.

Интеллектуалдуу жетекчилик

ЭИК өлкөнүн маанилүү багыттары боюнча жаңы ой-пикирлерди чогултат, жаратат жана таратат.

Изилдөө

ЭИК Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүү үчүн дайыма көз карандысыз изилдөө жүргүзөт.

Маалымат

ЭИКнин мезгилдүү маалыматтары мамлекеттин салым климатын билиш үчүн бизнес-коомчулукка, мамлекеттик секторга, өлкөдөгү бизнес-чөйрөгө жана жалпы коомчулукка жардам берет.

ЭИКге мүчө болуунун кандай пайдасы бар?

• экономикалык саясат, укуктук жана учурда өткөрүлүп жаткан салыктагы өзгөртүүлөрдү, бизнес-коомчулуктун кызыкчылыктарын коргоп Өкмөткө жана Жогорку Кенешке өкүлдөйт;

• өлкөнүн экономикалык жана коомдук турмуштун ар түрдүү аспектилери боюнча ченемдик укуктук жана башка зарыл болгон маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгү;

• бирикменин алкагында бизнес мамилелерин түзүү жөндөмдүүлүгү;

• Кыргыз Республикасынын рыногуна өзүнүн «киришин» колдоо алуу үчүн жаңы компаниялар үчүн мүмкүнчүлүк;

• жаңы бизнес демилгелерине жетүү мүмкүнчүлүгү;

• бирикменин ар кандай маселелер боюнча каттарды кабыл алуу, долбоорлор, маалымат жыйындар жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгү;

• күнүмдүк тажрыйбада компаниялар жана кызмат тарабынан кыйынчылыктардын чечүү мүмкүнчүлүгү;

• ЭИК тарабынан өткөрүлгөн иш-чараларга катышып, Кыргызстандын жана чет өлкөлүк компаниялардын жетекчилери менен диалог куруу мүмкүнчүлүгү;

• кызматташуу боюнча өнөктөштөрдү табууга мүмкүнчүлүк бар;

• ЭИКнин мүчөлөрү комитеттердин жигердүү ишине катышууга укуктуу (комитеттер тууралуу көбүрөөк окуп, төмөнкү шилтемеде тапса болот);

• ЭИКнин саясатын калыптандыруусунда катышуу мүмкүнчүлүгү. А категориянын мүчөсу - 4 добуш, В - 3 добуш, C - 2 добуш, D - 1 добуш.

Ким ЭИКнин мүчөсү боло алат?

Ар кандай менчик түрүндөү юридикалык компаниялар ЭИКнин мүчөлөрү боло алышат, бирикменин максаттарына жана маселелерге ээ болуу, анын Уставын кабыл алуу жана тандалган бирикмесинин Уюмунун жоболоруна ылайык мүчөлүк төлөм кылуу.

Кантип ЭИКнин мүчөсү болуш керек?

Коомдук бирикмеге мүчөлүккө кирүүнү каалаган бир компания кошулуу үчүн арыз толтуруш керек. Арыз 5 (беш) күндүн ичинде бирикмесинин Башкармасы тарабынан каралат, чечим бирикмесинин Башкармасынын мүчөлөрүнүн жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Өтүнмө ээси бирикмесинин мүчөсү үчүн чечим кабыл алынган күндөн тартып 10 (он) күндүн аралыгында бирикмесинин Башкармасы тарабынан аныкталуучу өлчөмдө мүчөлүк акы төлөп берүүгө милдеттүү. Өтүнмө ээси өзүнүн мүчөлүк акыны толук киргизилген күндөн тартып бир мүчөсүнүн статусуна ээ болот.

ЭИКнин кандай мүчөлүк категориялары бар?

Мүчөлүк категориялары

Корпоративдик A Жылдык акча жүгүртүүсү $20 млн. ашык.

Корпоративдик B Жылдык акча жүгүртүүсү $10 млн.- $20 млн. чейин.

Корпоративдик C Жылдык акча жүгүртүүсү $1 млн. - $10 млн. чейин.

Корпоративдик D Жылдык акча жүгүртүүсү $1 млн.

Өнүктүрүү уюмдар эл аралык каржы мекеме, ж.б. эл аралык уюмдар.

Ассоциативдик Бейөкмөт уюм, ж.б.

ЭИК ошондой эле Кыргыз Республикасынын Атактуу жана Ыйгарым укуктуу Элчиси ардактуу мүчөлөрү менен иштеп, эл аралык байланышты түзүп, ошондой эле биздин уюмдун негизги миссияларынын бири ылайык, өлкөгө чет элдик капиталды тартууда.

Ким ЭИКнин ишмердүүлүгүн башкарат жана контролдойт?

ЭИКнин ишмердүүлүгү бир нече башкаруу органдары тарабынан ар кандай деңгээлдерде башкарылат жана контролдонот:

ЭИКнин мүчөлөрүнүн Жалпы жыйналышы

Ассоциациянын жогорку башкаруу органы - Мүчөлөрүнүн жалпы жыйналышы. Ал анын бардык мүчөлөрүнөн курулат (түзүлөт). Түзүлгөн кызыкчылыктары боюнча, Ассоциациянын максаттарын камсыздоо, анын негизги иш-милдети (функциясы ) деп эсептеленет. Мүчөлөрүнүн жалпы жыйналышы ЭИК ишинин артыкчылыктуу багыттарын аныктайт, Ассоциациянын Уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизет, Ассоциацияны кайра уюштуруу же жоюу жөнүндө чечимин кабыл алат, Ассоциациянын Башкарма мүчөлөрүн шайлайт, Ассоциациясынын иши жөнүндө жылдык билдирүүнү бекитет.

Ассоциациянын башкармалыгы

Уставында көрсөтүлгөн ишмердигинин максатына жетишүү үчүн Ассоцияцияга коюлган маселелерди аткаруу, Ассоциациянын башкармалыгын көзөмөлдөө жүргүзгөн Ассоциациянын ишмердигинин жалпы жетекчилигин жүзүүгө ашыруучу, ЭИК башкармалыгы Ассоциациянын коллегиялык органы болуп саналат. Жылдык мүчөлүк төгүмдөрдүн өлчөмүн аныктоо, Аткаруучу Директордун жумушка алууну жана бошотуусун, Ассоциациянын мүчөлөрүн кабыл алуу жана курамынан алып салуусун, Жалпы жыйналыш менен кабыл алынган чечимдердин аткарылуусун көзөмөлдөөсүн жүзүүгө ашыруучу маселелердин чечимдерин Башкармалыктын ыйгарым укуктарына кирет.

Текшерүү комиссиясы

ЭИК ишмердигинин финансылык-чарбачылык көзөмөлдө функциясын текшерүү комиссиясы жүзөгө ашырат.

Аткаруучу Директор

ЭИК башкармалыгынын Аткаруучу Директор аткарат, бул аткаруучу орган болуп эсептеленет. Сотто, мамлекеттик органдарында жана башка мекемелерде Ассоциацияны өкүлдөйт, учурдагы уюштуруу жана финансылык ишмердигин башкарат, ЭИК ишмердиктин жылдык эсеп-кысабын, Ассоциациянын мүчөлөрүнүн Жалпы жыйналыш менен бекитүүнү жана Башкармалыкка кароого көрсөтөт, Жалпы жыйналышка жана Башкармалыгына отурум күнүнө чакыруу кагазында кароого суроолорду көтөрөт, Башкармалыгынын жана Ассоциациясынын мүчөлөрүнүн Жалпы жыйналыштын чечимдерин аткаруусун Аткаруучусу Директорд камсыздайт.

ЭИК эл аралык уюм болуп саналабы?

ЭИК эл аралык уюм эмес. ЭИК – Кыргызстанда катталган, өлкөнүн кызыкчылыгында иштеген коомдук коммерциялык эмес уюм.

ЭИКнин ишмердүүлүгү эмненин эсебинен каржыланат?

ЭИК коммерциялык эмес мүчөлүк уюм болуп, мүчөлүк төлөм эсебинен каржыланат. ЭИК ишмердүүлүгү ар кандай түрдөгү таасири тарабынан көз карандысыз болуп саналып, толук Ассоциациясынын мүчөлөрү тарабынан аныкталат.

ЭИКнин комитеттери кантип иштешет?

ЭИКде Минералдык ресурстар, Фискал маселелер, Курулуш жана Недвижимость, Туризм, Туруктуу өнүктүрүү жана кропоративдик социалдык жоопкерчилик, Интеллектуалдык менчик, Адам ресурстарын башкаруу боюнча комитеттер бар.

Мүчөлөрдүн өкүлдөрүнөн турган ЭИКнин комитеттери Кыргыз Республикасынын ишкер коомдоштуктарына тийиштүү болгон бир катар маселелер боюнча ЭИКнин саясатын иштеп чыгышат жана күрсөтүшөт. Алар бизнестин алдында турган милдеттерди аныкташат жана баарынан маанилүүсү, ЭИКнин саясатынын позициясын иштеп чыгуу менен аларга түшүндүрмөлөрдү берүү жана толкуулоо аркылуу активдүү чечишет.

ЭИКнин мүчөсү каалаган Комитетке кире алат.

ЭИК мамлекеттик органдары менен кантип иштейт?

ЭИК мамлекеттик түзүлүштөрдүн алкагында активдүү иш жүргүзүп, бизнести өнүктүрүү үчүн ар түрдүү аянтчалардын (кеңештердин, комиссиялардын жана жумушчу топтордун) мүчөсү болуп саналат.

ЭИК басылмалары

Жумалык.

Инвестициялык изилдөө – бир жылда эки жолу өткөрүлөт.

• “Бүгүнкү инвестициялар” журналы, Мыйзам сереп, Салык сереп, ЭИК бир айлык иш-чаралары архивте жатышат.

Менин суроомо сайтта жооп табылган жок.

Сиз office@ibc.kg электрондук дарегине кат жөнөтүп, же +996 312 62 36 79, +996 312 62 38 01 телефондоруна чалып, суроо бере аласыз.

Бардык суроолорго жооп берүүгө даярбыз!