Инвесторлорго /
Цифралар жана фактылар

Негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөр (2012-2016)

Негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөр (2012-2016) жөнүндө документ Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан даярдалган. Аны төмөнкү шилтемеден жүктөп алаласыз.

Файлды жүктөп алуу «Негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөр (2012-2016).pdf»

Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү (2012-2016)

Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү (2012-2016) жөнүндө документ Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан даярдалган. Аны төмөнкү шилтемеден жүктөп алаласыз.

Файлды жүктөп алуу «Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү (2012-2016).pdf»